Để biết thên chi tiết hãy gọi cho chúng tôi.
ĐỀN THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN
Trẫn Hưng Đạo Foundation
9078 Đại Lộ Trần Hưng Đạo- Bolsa Avenue
Westminster, CA 92683

Điện Thoại: 1-657-296-7889

Để gửi email cho chúng tôi, xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của bạn cho các bên thứ ba. Chúng tôi có thể sử dụng email bạn cung cấp ở đây để gửi cho bạn thông tin về các sinh hoạt của TRẦN HƯNG ĐẠO Foundation.

Thank You! Your message successfully sent!
[SMTP] Error! Internal server error!
Sorry! You need to complete all mandatory (*) fields!

GIỜ MỞ CỬA

Thứ Hai- Chủ Nhật: 10:00 AM - 5:00 PM
( Kể cả những Ngày Lễ trong Năm )


ĐỊA ĐIỂM

Địa Chỉ:
9078 Đại Lộ Trần Hưng Đạo- Bolsa Avenue
Westminster, CA 92683
Phone: 1-657-296-7889 Email: info@tranhungdaofoundation.org