Trần Hưng Đạo Foundation là hội bất vụ lợi, mọi đóng góp đều được cấp biên nhận trừ thuế. Hân hoan đón nhận sự đóng góp, ủng hộ của quý đồng hương.

A- TẠI ĐỀN

1- THÙNG CÔNG ĐỨC

Bỏ trực tiếp vào thùng Công Đức ngay dưới bàn thờ

2- ĐÓNG GÓP HÀNG NĂM

Dành riêng cho quý công ty, cơ sở thương mại, hội đoàn, tổ chức v.v… Tùy hỷ ủng hộ thường niên.

3- ĐÓNG GÓP HÀNG THÁNG - NGUYỆT LIỂM

Để trở thành Hội Viên, đóng nguyệt liễm $20/tháng (xem mục HỘI VIÊN để biết thêm).

4- DÂNG CÚNG NHANG, ĐÈN, HOA, QUẢ

Con cháu có thể mua nhang, đèn, hoa, quả thành tâm dâng cúng Đức Thánh

5- THỈNH TƯỢNG ĐỨC THÁNH VỀ THỜ TẠI NHÀ HAY CƠ SỞ THƯƠNG MẠI

Ủng hộ $200.00 đô

Nhấn vào đây để ủng hộ tài chánh

XĂM – LỘC – NƯỚC THÁNH

1- XĂM THÁNH

Khấn, xin, lấy xăm, đọc số, lấy lời giải sau Thánh Tượng. Nhân viên trực sẽ giúp nếu cần.

2- LỘC THÁNH

Hàng ngày có Lộc Thánh để trong thùng đề chữ “Lộc Thánh” (trái cây, kẹo bánh sau khi dâng cúng)

3- NƯỚC THÁNH

bên hông bàn thờ. Ai cần xin riêng thì mua nước chai mang đến, đề tên mình để cúng xin vài ngày sau đến thỉnh.

Nhấn vào đây để ủng hộ tài chánh

CÁC NƠI KHÁC

Chọn các danh mục để ủng hộ tài chánh.

Nhấn vào đây để ủng hộ tài chánh

Mọi đóng góp đều được cấp biên nhận, nhân viên trực ký tên và vô sổ trực hàng ngày. Check đề trả cho: TRAN HUNG DAO FOUNDATION.

MUỐN BIẾT THÊM CHI TIẾT, VUI LÒNG HỎITRỰC TIẾP NHÂN VIÊN TRỰC TẠI ĐẾN HOẶC EMAIL: info@tranhungdaofoundation.org