TRAN HUNG DAO FOUNDATION - ĐỀN THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 • Chủ tịch(Chairman): PHAN KỲ NHƠN
 • Phụ tá Điều hành(Operator Assistant): TRẦN VỆ
 • Phụ tá Hành chánh (Administrative Assistant): PHAN TẤN NGƯU
 • Phụ tá Truyền thông (Media Assistant): LÊ QUANG DẬT
 • Phụ tá Liên lạc (Public Relations Assistant): TRẦN QUAN AN
 • Thủ quỹ (Treasurer): HỨA TRUNG LẬP
 • Tổng thư ký (General Secretary): DU MIÊN

BAN SÁNG LẬP

 • Thị Trưởng: TẠ ĐỨC TRÍ
 • Luật Sư: NGUYỄN XUÂN NGHĨA
 • Hòa Thượng: THÍCH NGUYÊN TRÍ
 • Ông PHAN KỲ NHƠN - NGUYỄN BAN - HỨA TRUNG LẬP - DU MIÊN - BÙI THẾ PHÁT

BAN VẬN ĐỘNG

TRẦN QUAN AN - TRẦN THANH HIỀN - PHAN NHƯ HỮU - NGUYỄN KHANH - PHAN NGỌC LƯỢNG - PHAN TẤN NGƯU - TRẦN SƠN HÀ - TRẦN VỆ - TRƯƠNG VĂN SONG