Để con cháu Đức Thánh có cơ hội tương thân và tương trợ, Hội Đồng Quản Trị hô hào đồng hương tham gia chương trình Hội Viên.

  • Tất cả mọi người đều tham gia được. Quý vị ở trong vùng Little Saigon và phụ cận đến trực tiếp tại Đền.
    Quí vị ở xa, email: info@tranhungdaofoundation.org
  • Đóng nguyệt liễm mỗi tháng $20.00 đô để giúp trả tiền mướn Đền Thánh $5,200.00 đô hàng tháng.
  • Hội Viên được cấp thẻ và ghi chi tiết đóng góp.
  • Khi Hội Viên quá vãng được để di ảnh trên bàn thờ linh vi Hội Viên quá cố, hàng ngày được thắp nhang cầu xin siêu thoát.
  • Danh sách Hội Viên đóng nguyệt liễm được niêm yết trong Đền Thánh.